Begivenheder
<< Juli 2017 >>
Ma Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Velkommen til Alssund Biavlerforening
Alssund Biavlerforening er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening som pt. har 87 medlemmer.

I foreningen har vi en skolebigård i Ragebøl, der bruges til undervisning af nye biavler, men hvor også etablerede biavlere søger hen.

Som medlem af Alssund Biavlerforening kan du oprette en brugerprofil her på siden.
Som bruger på www.alssund-biavl.dk har du mulighed for at komme i kontakt med de andre medlemmer, købe og sælge indbyrdes, stille spørgsmål og få svar fra andre medlemmer om biavl, læse artikler om biavl samt naturligvis følge bestyrelsens arbejde.
Pølser i Bigården
Hej allesammen , fremover vil vi på medlems aftener der falder i de lige uger starte grillen op. så spring aftensmaden over der hjemme på tirsdag og køb en ringrider eller 2 i skolebigården, grillen er klar kl.19.00.
Vi ses
Facebook
Alssund Biavlerforening er nu på Facebook som en lukket gruppe:

Find Facebook gruppen her
Referat fra generalforsamling 2016
Generalforsamling den 6.09.2016
Der var 33 spisende gæster + 6 mere til kaffe, minus 1 stemmeberettiget
Dirigent: John Mùller
Beretning: henviser til formandsberetning som kan læses HER
Regnskab: godkendt
Budget: godkendt
Planer: da næsten hele bestyrelsen er gået, må den nye bestyrelse, lave planer for næste år. Men vinterprogrammet er sat op
Forslag: der skal ikke være 1 mand med 2 poster, forslaget tages op på generalforsamling, næste år
Valg af bestyrelse: Ejgil Kjær ( 2 år ) kærvej 30 6400 Sønderborg tlf 40370409
John Múller Langløkke 5 6470 sydals tlf 40179041
Henrik Wulff ( 2 år ) Oldenorvej 4 6430 Nordborg tlf 51902813
Maibritt Neumann ( 1 år ) Pottegade 9 6400 Blans tlf 23961803
Horst Gronwald ( 1 år ) trompetager 25 6470 Sydals tlf 24203404
Supleanter: Michael Nielsen ( 1 år ) Mommarkvej 23a 6400 Sønderborg tlf 42436065
Jens Otten ( 2 år ) Kærbygade 43 6400 Sønderborg tlf 74427974
Revisor: Klaus Hvid Petersen Hjortevej 3 6300 Graasten tlf 31786580
Martha sandvad Kløverløkke 84 6470 sydals 502542
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
John múller: formand
Henrik Wulff: næstformand
Ejgil Kjær: kasserer
Maibritt Neumann: sekretær
Menigt medlem: Horst Grunwald
Laila


Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag d. 6. september 2016 kl. 19:00
På Vemmingbund Strandkro, Vemmingbund Strandvej 52, 6310 Broager


Spisning starter kl 18:00 Pris kr. 120,- plus drikkevarer
Tilmelding senest 1/9 til Kaya, telefon 20277261

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent (v. Kaya)

2: Bestyrelsens beretning (v. Kaya)

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (v. Kaya)

4: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016/2017
Herunder fastsættelse af kontingent (v. Kaya)

5: Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år (v. Kaya)

6: Indkomne forslag fra foreningens medlemmer
Indkommet forslag fra Klaus H. Petersen:
Dobbelt post til bestyrelses medlemmer skal undgås,
I stedet skal indkaldes udefra komne personer (v. Kaya)

7: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter. (v. dirigenten)

Vælges for 2 år:
Klaus H. Petersen udtrådt af bestyrelsen, nyt medlem skal vælges.
Preben Meier udtrådt af bestyrelsen, nyt medlem skal vælges.

Vælges for 1 år:
Laila Kjær ønsker ikke genvalg
Kaya Hansen ønsker ikke genvalg

Villy Mariussen udtrådt af bestyrelsen, erstattet af
John Müller som fortsætter og derfor ikke er på valg.

1 suppleant skal vælges for 1 år.

1 suppleant skal vælges for 2 år.
Helge Hansen udtrådt af bestyrelsen, nyt medlem skal vælges.

8: Valg af revisor (v. dirigenten)

9: Eventuelt (v. dirigenten)
Herunder: Ny webmaster søges
Sommerprogram
13/8 Kl 12:30 - 17:00.

Græskobbel 5, Asserballeskov, 6440 Augustenborg

Festival for bonderøve.

Se en flot rosenhave, vinmark, drivhus og bier i trugstade.

Adgang Dkr. 30,00 Mulighed for at købe gril mad og forfriskninger.


Resten af sommer programmet for 2016 kan hentes her:
Sommer program 2016

Referat fra møde d. 20/4-2016
Møde i skolebigården den 20/4.2016
Mødt; Villy, Helge, John, Kaya, Laila

Det er med beklagelse, at vi måtte sige farvel til Klaus og Preben i bestyrelsen

De har hver især bidraget, med en stor indsats.

Klaus som formand, med mange gode indput og Preben med hans utrættelige søgen
sponsorater, som har givet os mulighed for udfordringer.

De har begge ønsket at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige og personlige grunde.
Vi ønsker dem god vind fremover.

Den gl.hjemmeside skal væk, så den nye kan bruges, er allerede i gang, det ser godt ud

Alle de møder henover sommeren droppes, da der er nok at gøre, med bierne, ferier og alt
muligt andet.

Villy vil opdatere medlemskartoteket, så vi får det rigtige ind at stå på hjemmesiden.
Økonomi: Aktiedepot bliver nedlagt. Der mangler nogle rammer, bliver sat på tabsliste.
Udebigård: Man vil byde nybegyndere og andre ud, for at se på de nye bigårde, hvis
medlemmer ikke kan/vil have dem stående hjemme eller kan finde en selv. Man blev enige
om at man skulle betale 50 kr pr stade.

De stader, der er overflødige, i skolebigården, vil blive solgt, 1000,- pr stade, så man kun har
8-10 stader stående, det er mere passende, end at have 20-25 stående.

Helge har nogle opslagstavler liggende, som skolebigården, kan bruge, vil vi gerne have,
tusind tak Helge.

Kaya formand, John næstformand, Villy kasserer, Laila sekretær og Helge bestyrelsesmedlem.
Ingen suppleanter.

Næste møde er den 17/ 8-2016 kl 19.00 i skolebigârden

Laila
Kage Bager Søges
Alle I dygtige kagebagere i foreningen!

Vi mangler nogen der har lyst og tid til, at bage en kage eller to til vores kagebord i forbindelse med "Åben Bigård" d 30. april 2016.

Vi vil blive glade for at modtage skærekager og lagkager. Også rugbrøds lagkager.

Kagebagerne får et gavekort til 2 personer til kagebordet samt en frokost d. 8. maj 2016 kl. 13:00 i bigårdshytten.
Lagkagefade / aluforme kan hentes i skolebigården tirsdag d. 19. og 26. april mellem kl. 18:00 og kl. 20:30

Der er kaffe/the og kage alle tirsdage, så kom og få en hyggelig aften.

Ring til Kaya tlf.: 20277261 eller Laia tlf. 40570409
senest d. 25. april og tilmeld jeres skønne kager.