Love og bekendtgørelser

Retningslinier ved besøg i Alssundbiavlerforenings skolebigård


Hørtoftvej 16, 6400 Sønderborg ( indkørsel ved Swienty)


Velkommen til Alssundbiavlerforening, hvor vi er glade at få besøg, af folk der er nysgerrige og gerne vil lære noget om bier.


Vi har nogle retningslinier som det er vigtigt at have kendskab til inden man kommer på besøg.


•   En skolebigården er et sted med levende bier, derfor løber man ikke rundt, men færdes gående!!

•   I skolebigården kan vi højest modtage 13 besøgende af gangen, hvoraf kun 10 af disse er børn.


•  Alle besøgende SKAL, selv have gummistøvler med til besøget.

•   Skolebigården ligger på en privat virksomheds areal, med færdsel af lastbiler der skal ha' læsset af og på, hvilket man bør tage hensyn til, både i forhold, hvor man færdes, til parkering, støj m.m.!

•   Man skal være opmærksom på at der IKKE er toilet på stedet.

Alssundbiavlerforening har IKKE antihistaminer og EpiPen (adrenalin) i tilfælde af Anafylaksi (allergisk reaktion).

Forinden besøget skal deltagende ansvarshavende voksne underskrive en samtykkeerklæring, der viser at vedkommende har læst ovenstående regler og informeret både børn og forældre, om disse inden besøget finder sted i skole bigården.


Print samtykkerklæringen og underskriv her. Denne samtykkerklæring SKAL MEDBRINGES ved besøget, eller gives der ingen adgang til skolebigården.


Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om biavl


Miljø- og Fødevareministeriet har udgivet følgende bekendtgørelser m.m:


Offentlig bisygdomsbekendtgørelse


Offentlig bisygdomsbekendelse, placeret under Aarhus Universitets

Institut for Agroøkologi, har udgivet følgende:

 

Europæiske Union


EU har udsendt følgende direktiver:Jyske og Danske Lov


Her kan du læse mere om lovgivning vedrørende biavl: